Seriál: HomeBridge #2 – Automatické zapnutí

Seriál: HomeBridge #2 – Automatické zapnutí

V minulém díle jsme úspěšně nainstalovali HomeBridge na Raspberry Pi. Pokud jste však zkusili Raspberry vypnout a znovu zapnout, zjistili jste, že se HomeBridge automaticky nespustí. Musí se z něj udělat takzvaná služba, která se sama spustí při startu Raspberry.

Automatické spuštění po startu

Následující příkazy jsou složitějšího typu. Pokud Vám není zcela jasné, k čemu tyto příkazy slouží, nesnažte se celý systém pochopit. Stačí, když následující příkazy napíšete do konzole.

Připojíme se na Raspberry Pi a otevřeme konzoli, kam vložíme následující příkazy.

Raspberry Pi - otevření konzole
Raspberry Pi – otevření konzole

Vytvoříme soubor „homebridge“ pomocí následujícího příkazu:

sudo nano /etc/default/homebridge

Do daného souboru vložíme níže uvedený text a editor ukončíme a uložíme klávesovou zkratkou ctrl+x

# Defaults / Configuration options for homebridge
# The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others)
HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge
# If you uncomment the following line, homebridge will log more 
# You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
# DEBUG=*

Následně vytvoříme soubor, kterým registrujeme HomeBridge jako službu. Otevřeme tedy opět textový editor tímto příkazem:

sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service

Vložíme následující kód a pomocí zkratky ctrl+x uložíme:

[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server 
After=syslog.target network-online.target

[Service]
Type=simple
User=homebridge
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Vytvoříme uživatele, který bude daný proces spouštět:

sudo useradd --system homebridge

Vytvoříme složku, ve kterém budeme všechny informace o HomeBridge skladovat:

sudo mkdir /var/homebridge

A přidělíme UNIX práva pro přístup do složky:

sudo chmod -R 0777 /var/homebridge

Nyní restartujeme program, který se nám stará o služby:

sudo systemctl daemon-reload

Registrujeme novou službu HomeBridge:

sudo systemctl enable homebridge

A službu spustíme:

sudo systemctl start homebridge

 

Tímto způsobem jsme donutili HomeBridge k automatickému spuštění kdykoliv, když Raspberry Pi nastartuje svůj systém.

Zdroj: timleland.com

Seznam kapitol:

  1. Díl – instalace HomeBridge
  2. Díl – automatické spuštění po startu systému

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.